Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Notiks biedrības kopsapulce

2013.gada 18.martā plkst.18:00 notiks gadskārtējā Meierovica biedrības kopsapulce. Kopsapulcē plānots atskatīties uz 2012.gadā paveikto, apstiprināt gada pārskatu, kā arī pārrunāt 2013.gada stratēģiskos darbības virzienus.

Gadījumā, ja plānotā kopsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma dēļ, pēc Meierovica biedrības valdes iniciatīvas ir sasaukta ārkārtas biedru sapulce 18.martā plkst. 18:30 ar tādu pašu darba kārtību.

Komentējiet

log in to post a comment.