Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Diskusija „DZĪVAS APKAIMES = DZĪVA PILSĒTA”

Meierovica biedrība apkaimju attīstības tēmu ir izvirzījusi par vienu no 2013.gada prioritātēm. Tāpēc aicinām visus interesentus 2013.gada 23.maijā plkst.18:00 uz diskusiju „DZĪVAS APKAIMES = DZĪVA PILSĒTA” Kaņepes kultūras centrā, Rīgā, Skolas ielā 12. Diskusijas  mērķis ir iepazīties ar praktisko pieredzi apkaimju attīstībā un vērtēt apkaimju attīstības veicinošos un kavējošos faktorus iedzīvotāju sadarbībai savu problēmu risināšanā un vajadzību apmierināšanā, īpaši uzsverot kopienu lomu.

Vienmērīgu pilsētas attīstību var nodrošināt, aktivizējot visas tajā esošās apkaimes. Lai to izdarītu, nepieciešama pašu iedzīvotāju iniciatīva. Kas nepieciešams, lai kopienas organizētos un attīstītos? Kā aktivizēt iedzīvotājus sadarbībai? Kādi ir kopienu veidošanas iemesli un cēloņi? Ko var panākt organizētas kopienas? Ko var mācīties no līdzšinējās prakses?

Lūgums pieteikt dalību pasākumā līdz 2013.gada 21.maijam, sūtot apstiprinājumu uz e-pasta adresi email hidden; JavaScript is required

Diskusijas programma

Diskusijas kopsavilkums

Diskusijas prezentācija

Komentējiet

log in to post a comment.