Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Diskusija par jaunatnes politiku

Jaunatnes likums nosaka, ka jaunatnes politika veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Lai to panāktu, labāki rādītāji jāsasniedz visās dzīves kvalitātes dimensijās, īpaši uzsverot visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tipiskos darba ar jaunatni pamatuzdevumus – atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, nodrošināt iespēju iegūt prasmes, zināšanas un kompetences neformālajā izglītībā, iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, kā arī nodrošināt jauniešu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Līdz ar to arvien aktuālāks kļūst jautājums par stratēģiskām un „trāpīgām” investīcijām jaunatnē, jo valsts jaunatnes politikas sekmīgas īstenošanas veiksmes stāsts būs tikai tad, ja dzīves kvalitāte jauniešiem palielināsies visos dzīves kvalitātes aspektos. Tāpēc Meierovica biedrība organizē diskusiju par jaunatnes politiku jau tradicionālajā „Meierovica sarunu” formātā.

Meierovica biedrības diskusija par jaunatnes politiku Latvijā “Jaunatnes politika: kur stratēģiski un trāpīgi investēt?” neformālā gaisotnē notika trešdien, 2012.gada 2.maijā.

Diskusijas darba kārtība

Andris Grafs: Prezentācija par jaunatnes politikas problēmām

Sigita Sniķere: Prezentācija par jaunatnes politikas izaicinājumiem

Komentējiet

log in to post a comment.