Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Kurzemes pilsoniskās sabiedrības un politiķu diskusija par varas un sabiedrības attiecībām

2011.gada 15.jūlijā plkst. 15:00 Liepājas Latviešu biedrības namā „Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām” organizē Kurzemes pilsoniskās sabiedrības un politiķu diskusiju par varas un sabiedrības attiecībām, par to, kā iedzīvotāji var ietekmēt lēmumu pieņemšanu vietējā un nacionālā līmenī.

Meierovica biedrība aicina kopā Kurzemes pilsoniskās sabiedrības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un politiķus, lai atklātā diskusijā meklētu risinājumus, lai sabiedrība pēc tautas nobalsošanas par Saeimas atlaišanu vēlreiz „neuzkāptu uz tiem pašiem grābekļiem” Saeimas un vēlāk arī pašvaldību vēlēšanās. Pārrunāsim, kā aktīviem iedzīvotājiem ir iespējams ietekmēt lēmumus gan savā pašvaldībā, gan valstiskā līmenī.

Pasākumā piedalīsies Meierovica biedrības valdes priekšsēdētājs ekonomists Tālis Linkaits, Saeimā pārstāvēto politisko partiju un vietējās pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Ar priekšlasījumu par pilsonisko sabiedrību un politisko kultūru Latvijā uzstāsies Latvijas Universitātes docents Ivars Ījabs. Dalībnieku loks vēl tiek precizēts.

Kurzemes diskusija ir otrā šāda diskusija Meierovica reģionālo diskusiju ciklā. Līdzīga tikšanās 1.jūlijā notika Jelgavā, tādas notiks arī Rēzeknē un Valmierā. Pasākumu atbalsta Fridriha Naumana fonds. Šeit iespējams noskatīties fragmentu no Jelgavas diskusijas.

Sabiedriskās domas pētījumi liecina, ka kurzemnieki ir skeptiskākie Latvijas vēlētāji – viņi salīdzinot ar citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem vismazāk uzticas Saeimai un valdībai, valsts iestādēm un pat medijiem. Salīdzinot ar citām pilsētām, ievērojams skaits liepājnieku neuzticas savai pašvaldībai. Kurzemnieki uzskata, ka viņiem nav iespēju ietekmēt valsts un pašvaldību lēmumus un, acīmredzot, tādēļ necenšas rīkoties, lai situāciju mainītu. Tikai 14% liepājnieku pēdējo trīs gadu laikā ir devušies uz pašvaldību, valsts iestādi vai iesaistījušies kādās aktivitātēs, lai rastu risinājumu personīgai vai sabiedrības problēmai. Tikai 6.4% kurzemnieku atzīst, ka spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. [izmantoti “Latvijas faktu” 2011.gada martā veiktās aptaujas dati]

Reģionālajās diskusijās izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti Saeimas deputātiem tālākai rīcībai.

Uz tikšanos!

Pasākuma materiāli:

Darba kārtība

Vara un sabiedrība – Kurzemes sabiedriskā doma

Ivara Ijaba prezentācija

Fragments no diskusijas

Komentējiet

log in to post a comment.