Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Meierovica biedrība viesojas Valmierā

2011.gada 29.jūlijā Meierovica biedrība viesosies Valmierā; tiksimies ar pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Stāstīsim gan par biedrības darbu, gan pārrunāsim, kā aktīviem iedzīvotājiem ir iespējams ietekmēt lēmumus savā pašvaldībā un valstī. Tikšanās notiks Kafijas namā, Garajā ielā 8, sākums plkst.18:00.

Meierovica reģionālo diskusiju sērija 2011.gadā ir veltīta sabiedrības un varas attiecībām, meklējot risinājumus aktīvākai sabiedrības iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā vietējā un nacionālā līmenī. Jau 2011.gada martā veiktais „Latvijas faktu” sabiedriskās domas pētījums norādīja, ka sabiedrības uzticība valsts varai ir kritiski zemā līmenī. Tikai 6,9% vidzemnieku uzskata, ka spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā.

Iepriekšējo reizi Valmierā viesojāmies 2010.gada 1.jūnijā. Šeit neliels ieskats sarunā pirms gada

Pasākuma materiāli:

Darba kārtība

Prezentācija par politikas kultūru Latvijā un vidzemnieku viedokli

Komentējiet

log in to post a comment.