Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Meierovica biedrības kopsapulce atskatās uz paveikto 2011.gadā

2012.gada 28.martā notika „Meierovica biedrības par progresīvām pārmaiņām” biedru kopsapulce. Sapulcējušies biedrības biedri atskatījās uz paveikto 2011.gadā, apstiprināja biedrības 2011.gada pārskatu, iezīmēja galvenos uzdevumus turpmākajam biedrības darbam, kā arī pārvēlēja biedrības amatpersonas – valdi un revidentu.

2011.gads Meierovica biedrībai ir bijis ražīgs. Tika turpinātas jau 2010.gadā aizsāktās diskusijas „Meierovica sarunas”, kurās pie viena galda par sabiedrībai aktuālu jautājumu sarunājas politiķi, eksperti un ieinteresēti sabiedrības pārstāvji. Šāds sarunu formāts ir izpelnījies biedrības biedru un diskusiju dalībnieku atzinību un tiks turpināts arī šogad. Kā piemēru „Meierovica sarunām” 2011.gadā var minēt diskusijas par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedojumu politiku, nevalstisko organizāciju sabiedriskā labuma statusu, elektroenerģijas tirgus liberalizāciju u.c.

Meierovica biedrības 2011.gada pavasarī rīkotā starptautiskā konference „Rail Baltica” projekta attīstības perspektīvām, kurā uzstājās vairāk kā 20 runātāji no Baltijas valstīm, Somijas, Zviedrijas un Eiropas Komisijas, aktualizēja šā projekta nozīmību, savukārt, 2011.gada rudenī konferencē „Latvija. Vēsture. Sabiedrība. 21.gadsimts” par valsts varas un vēstures attiecībām diskutēja vēsturnieki, žurnālisti un politiķi. Politiķu debates par uzņēmumu labu pārvaldību tika rīkotas jau otro gadu pēc kārtas, šoreiz priekšvēlēšanu debašu formātā, piedaloties piecu lielāko partiju pārstāvjiem, kā arī ekspertiem.

2011.gada augustā noslēdzās divus gadus ilgusī biedrības organizētā ziedojumu vākšana zviedru diplomāta Larsa Fredēna (Lars Peter Fredén) grāmatas “Atgriešanās. Zviedrijas drošības politika un Baltijas valstu atgūtās neatkarības pirmie gadi 1991—1994″ izdošanai. Rīgas Ekonomikas augstskolā, klātesot autoram, notika grāmatas atvēršanas pasākums.

Meierovica biedrība arī turpmāk aktualizēs sabiedrībai būtiskus jautājumus, meklēs progresīvus risinājumus, aicinās sabiedrību līdzdarboties.

Biedrības statūti nosaka, ka biedrības valde astoņu cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz diviem gadiem. Šis termiņš ir pagājis, tādēļ kopsapulce lēma par jaunu valdes sastāvu. Turpmāk Meierovica biedrības valdē strādās Indulis Balmaks, Eva Birzniece, Lolita Čigāne, Sarmīte Ēlerte, Tālis Linkaits, Solveiga Silkalna, Tālis Tisenkopfs, Juris Viļums. Par biedrības revidentu atkārtoti ievēlēja Ievu Jaunzemi. Meierovica biedrības vadītājs tiks ievēlēts jaunās valdes pirmajā sēdē 2012.gada 10.aprīlī.

Komentējiet

log in to post a comment.