Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Notiks biedrības kopsapulce

2014.gada 28.martā plkst.18:00 notiks ikgadējā Meierovica biedrības kopsapulce ar šādu darba kārtību:
1.    Par gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu
2.    Par statūtu grozījumiem
3.    Par valdes vēlēšanām
4.    Par revidenta vēlēšanām
5.    Par pilnvarojumu
6.    Par 2014.gada prioritātēm
Gadījumā, ja plānotā kopsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma dēļ, pēc Meierovica biedrības valdes iniciatīvas ir sasaukta ārkārtas biedru sapulce 28.martā plkst. 18:30 ar tādu pašu darba kārtību.

Komentējiet

log in to post a comment.