Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Notiks biedrības kopsapulce

2015.gada 25.martā plkst.18:00 notiks ikgadējā Meierovica biedrības kopsapulce un diskusija “Atbildes uz Krievijas īstenoto informācijas agresijas politiku“. Kopsapulcē plānots apstiprināt biedrības 2014.gada pārskatu.

Gadījumā, ja plānotā kopsapulce nebūs lemttiesīga kvoruma dēļ, pēc Meierovica biedrības valdes iniciatīvas ir sasaukta ārkārtas biedru sapulce 25.martā plkst. 18:15 ar tādu pašu darba kārtību.

Komentējiet

log in to post a comment.