Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

„Par visām lietām mums jāpatur tuvāki Latvijas liktenis un tās vajadzības un prasības. Mums jāizlieto visi ceļi, lai sagādātu un izauklētu Latvijas laimi,”

Zigfrīds Anna Meierovics 1917.gadā Valkā, dibinot Latviešu pagaidu nacionālo padomi

Mineapolē nodibināta Meierovica biedrības atbalsta grupa

16/06/2011

Esam saņēmuši ziņu, ka 2011.gada 14.jūnijā ASV, Mineapolē ir nodibināta Meierovica biedrības atbalsta grupa, kurā pašlaik ir 13 biedri. Atbalsta grupas priekšnieks ir Juris Plēsums, priekšnieka vietnieks – Jānis Dimants, jr., sekretārs un kasieris – Jānis Robiņš. Mēs priecājamies par ikvienu, kurš atbalsta Meierovica biedrības vērtības un darbību, un aicinām mūsu draugus arī citviet dibināt atbalsta grupas.

Papildinājums: Kā informē Jānis Robiņš, līdz 5.jūlijam klāt nākuši vēl 13 atbalstītāji un kopā atbalsta grupā ir jau 26 biedri.

Zemgales pilsoniskās sabiedrības un politiķu diskusija par varas un sabiedrības attiecībām

07/06/2011

2011.gada 1.jūlijā „Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām” organizē Zemgales pilsoniskās sabiedrības un politiķu diskusiju par varas un sabiedrības attiecībām, par to, kā iedzīvotāji var ietekmēt lēmumu pieņemšanu vietējā un nacionālā līmenī.

Aicinām kopā Zemgales pilsoniskās sabiedrības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un politiķus, lai atklātā diskusijā meklētu risinājumus, lai sabiedrība pēc tautas nobalsošanas par Saeimas atlaišanu vēlreiz „neuzkāptu uz tiem pašiem grābekļiem” Saeimas un vēlāk arī pašvaldību vēlēšanās. Pārrunāsim, kā aktīviem iedzīvotājiem ir iespējams ietekmēt lēmumus gan savā pašvaldībā, gan valstiskā līmenī.

Zemgales diskusija ir pirmā Meierovica reģionālo sarunu ciklā. Līdzīgi pasākumi notiks arī Liepājā, Rēzeknē un Valmierā. Pasākumu atbalsta Fridriha Naumana fonds.

Pasākums notiks Jelgavā, “Silvas” konferenču zālē, Driksas ielā 9, sākums plkst. 15:00

Diskusijas darba kārtība

Vara un sabiedrība – Zemgale

Fragments no diskusijas

Meierovica biedrības diskusija par ģimenes atbalsta politiku

30/05/2011

2011.gada 30.maijā Meierovica biedrība rīkoja diskusiju Ģimenes politika darbībā: kā ģimenēm ar bērniem labi justies Latvijā. Diskusijā tika pārrunātas dažādu sabiedrības grupu (uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, pašvaldību, jauno māmiņu) līdzdalības iespējas ģimenes atbalsta pasākumu veidošanā, identificēti veicamie pasākumi pirmsskolas un vispārējās izglītības, veselības, mājokļu politikas, nodokļu politikas u.c.

Diskusijā piedalījās Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājs Ilmārs Mežs, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa, Latvijas pārstāvis Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejā Andris Gobiņš, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes priekšsēdētājs Leonīds Mucenieks, TNS Latvia valdes priekšsēdētāja Ginta Krivma, Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktora vietniece Diāna Krampe, kā arī vairāku citu nevalstisko organizāciju pārstāvji, aktīvi sabiedrības pārstāvji un nozaru eksperti.

Pasākums notika Meierovica reģionālo sarunu cikla ietvaros, kas tiek īstenots ar Fridriha Naumana fonda finansiālu atbalstu.

Šeit varat iepazīties ar diskusijas darba kārtību un prezentācijām:

Diskusijas darba kārtība

Ilmars_Mezs_Demografija

Livija_Liepina_GP_pamatnostadnes

Andris_Gobins_EESK_Gimenes_politikas_pētījums

EESK ziņojums SOC/339

Diskusijas kopsavilkums

Meierovica biedrība atbalsta Valsts Prezidenta lēmumu

28/05/2011

Valsts Prezidents Valdis Zatlers savā runā pirmo reizi pēc valstiskās neatkarības  atjaunošanas tik tieši un atklāti ir atrāvis vaļā mūsu nācijas visdziļāko brūci – valsts nozagšanu, pazemošanu, atsevišķu šauru kliķu uzkundzēšanos. Valsts prezidents ir nosaucis lietas īstajos vārdos, viņš ir rīkojies radikāli un aicinājis arī tautu mainīt lietas radikāli.

Meierovica biedrība atbalsta Valsts Prezidenta lēmumu rosināt Saeimas atlaišanu. Mēs aicinām Latvijas tautu atbalstīt mūsu Valsts prezidenta lēmumu, pielikt punktu visam, ko viņš runā atmaskoja un nosauca vārdā.

Meierovica biedrība turpinās iestāties par tiesiskumu, godīgāku politikas procesu, par pilsoniskā godaprāta atjaunošanu Latvijā.

Par Saeimas 2011.gada 26.maija balsojumu

27/05/2011

10.Saeimas vēlēšanās daudzi vēlētāji balsoja par pārmaiņām, par atbildīgāku, godīgāku politikas procesu, kura vienīgais mērķis būtu pilsoņu sabiedriskais labums. Saeimas šodienas balsojums neattaisno vēlētāju cerības, nevairo sabiedrības uzticību valsts varai.

2011.gada 26.maijā Saeima parādīja, ka tās vairākums neuzticas tiesu varai, prokuratūrai un KNAB, nespēj pacelties pāri savas šaurības, politisko intrigu un paštaisnuma robežām.

26.maijā Saeimas balsojumā par piekrišanu kratīšanas izdarīšanai A.Šlesera dzīvesvietās „par” bija 35 deputāti, „pret” – 7 deputāti un 37 deputāti „atturējās”, līdz ar to neatļaujot veikt kratīšanu, ko Saeimai lūdza KNAB un Ģenerālprokurors.

Meierovica biedrībā viesojas ekonomists Klauss Vastrups

20/05/2011

2011.gada 20.maijā Meierovica biedrībā viesojās Dānijas ekonomists Klauss Vastrups (Claus Vastrup). Vastrupa kungs iepazīstināja Meierovica biedrības biedrus un ekspertus ar Dānijas pieredzi ekonomisko krīžu pārvarēšanā un atbildēja uz jautājumiem par fiskālās un valūtas kursa politikas risinājumiem Latvijai ceļā uz ekonomikas izaugsmi.

Klauss Vastrups ilgus gadus ir bijis Orhūsas universitātes ekonomikas profesors, Dānijas Ārpolitikas institūta valdes loceklis, kā arī no 1985.-1987.gadam Dānijas Ekonomikas padomes vadītāja vietnieks un no 1987.gada līdz 1993.gadam – Dānijas Ekonomikas padomes vadītājs.

Viena no diskusijas atziņām – arī Latvijā būtu vēlams  veidot pieredzējušu un neatkarīgu ekonomistu padomi, kas sniegtu padomus valdībai fiskālās politikas veidošanas un ekonomikas attīstības stimulēšanas jomā. Kvalificēts un pārdomāts ekonomistu viedoklis par aktuāliem jautājumiem veicinātu nopietnāku diskusiju sabiedrībā un medijos par ekonomiskiem jautājumiem.

“Meierovica saruna” par elektroenerģijas tirgu

28/04/2011

2011.gada 19.aprīlī notika kārtējā „Meierovica saruna”, kurā Meierovica biedrības biedri, eksperti un Saeimas deputāti diskutēja par elektroenerģijas tirgus ieviešanu Latvijā, Baltijā un Baltijas jūras reģionā, par a/s “Latvenergo” restrukturizāciju, atjaunojamo enerģiju un elektrības tarifiem.

Elektrības tirdzniecības sistēma nākotnē būtiski ietekmēs ekonomikas ap Baltijas jūru. Tādēļ Latvijai ir svarīgi izveidot tādu nozares struktūru un elektrības tirdzniecībā iesaistīto spēlētāju lomu sadalījumu, kas atbilstu reģionā izvēlētajam tirgus modelim, veicinātu konkurenci un iespējami plašu izvēli gala patērētājam.

“Meierovica sarunas” dalībnieki secināja, ka Saeimai ir rūpīgi jāizvērtē iesniegtie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, tos saskaņojot ar esošajiem elektrības vairumtirdzniecības noteikumiem Baltijas jūras reģionā, ar Eiropas Savienības direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un atsakoties no Ministru kabineta noteikumiem raksturīgas detalizācijas pakāpes. Latvijas interesēs ir pēc iespējas ātrāka un pilnīgāka iekļaušanās NordPool tirdzniecības sistēmā. Pastāv bažas, ka nekvalitatīva likuma pieņemšanas gadījumā Latvija kārtējo reizi atpaliks no Igaunijas un Lietuvas; un tā var neizpildīt V.Dombrovska parakstīto BEMIP ceļa karti – līdz 2013.gadam nodrošināt pilnu valsts integrāciju kopējā elektrības tirgū.

Valdībai savlaicīgi jādefinē Baltijas valstu kopīga nostāja pret Krievijas ienākšanu reģiona elektroenerģijas tirgū, kā arī jāizvērtē visi ar atomelektrostaciju celtniecību Krievijā un Baltkrievijā saistītie aspekti.

Rail Baltica konference

15/04/2011

Atbalstītāji un sadarbības partneri

Pateicamies visiem, kas atbalsta Meierovica biedrības darbu, ziedojot savu laiku un līdzekļus.

Saskaņā ar revidenta ziņojumu par Meierovica biedrības 2011.gada pārskatu, biedrības ieņēmumi 2011. gadā bija Ls 7339, no tiem, Ls 407 jeb 6 % sastāda biedru nauda, bet Ls 3341 ziedojumi un dāvinājumi un Ls 3591 jeb 49 % gūti no saimnieciskās darbības, proti, realizējot FNF projektu. Pateicamies tiem 15 biedrības biedriem, kas iemaksāja biedru naudu virs minimālās summas (2011.gadā – 5 lati), kā arī tiem 15 biedrības biedriem, kas ziedojuši papildu finanšu līdzekļus biedrības darbībai.

Saskaņā ar revidenta ziņojumu par Meierovica biedrības 2010.gada pārskatu, biedrības ieņēmumi 2010. gadā bija Ls 4239, no tiem Ls 500 jeb 12 % bija biedru nauda, bet Ls 3739 – ziedojumi un dāvinājumi. Pateicamies tiem 16 biedrības biedriem, kas iemaksāja biedru naudu virs minimālās summas (2010.gadā – 5 lati), kā arī tiem 16 biedrības biedriem, kas ziedojuši papildu finanšu līdzekļus biedrības darbībai.

2011.gadā Meierovica biedrības darbu dažādās formās ir atbalstījuši:

– Meierovica biedrības atbalsta grupa Minesotas štatā, ASV

Rīgas Ekonomikas augstskola – piešķirot telpas Meierovica biedrības pasākumiem, sadarbība Rail Baltica konferences sagatavošanā

Konrāda Adenauera fonds – finansiāls atbalsts Rail Baltica konferencei un sarunām par augstākās izglītības reformu

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā – finansiāls atbalsts Rail Baltica konferencei

Kanādas vēstniecība Latvijā – finansiāls atbalsts Rail Baltica konferencei

Baltic News Service (BNS) – informatīvs atbalsts Rail Baltica konferencei

iDEA HOUSE – praktisks atbalsts Rail Baltica konferences sarīkošanā

Fridriha Naumana fonds – finansiāls atbalsts Meierovica reģionālajām sarunām

Birža NASDAQ OMX Riga – atbalsts priekšvēlēšanu diskusijai “Pārvaldīt vai izpārdot. Kā veicināt uzņēmumu labu pārvaldību”

Frīdriha Eberta fonds – finansiāls atbalsts diskusijai “Latvija. Vēsture. Sabiedrība. 21.gadsimts”

1/4 Satori – sadarbība diskusijas “Latvija. Vēsture. Sabiedrība. 21.gadsimts” organizēšanā

Mūsu sadarbības partneris Valmierā – biedrība “Sabiedrības iniciatīvas centrs

Mūsu sadarbības partneris Latgalē – biedrība “Latgolys Saeima

Mūsu partneris Lietuvā – Lietuvas Brīvā tirgus institūts

2010.-2011.gadā Larsa Fredēna grāmatas publicēšanai saziedoti Ls 2575. Ziedotaju_saraksts.

Meierovica biedrība turpina vākt līdzekļus L.P.Fredēna grāmatas izdošanai

Atmodas laikā vienīgais Rīgā rezidējošais rietumvalstu diplomāts – zviedru konsuls Laršs Pēters Fredēns savā pirmajā grāmatā „Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 1989.-1991.” ir atspoguļojis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ceļu uz atbrīvošanos no Padomju Savienības. Šo atklāto un lielisko Skandināvijas aculiecinieka vēstījumu 2007.gadā latviešu valodā sērijā „Dzīvā vēsture” izdeva grāmatu apgāds ATĒNA, tās tulkošanu atbalstīja Latvijas Ārlietu ministrija.

 2006.gada martā L.P.Fredēns zviedru valodā publicēja savu otro grāmatu „Atgriešanās – Zviedrijas drošības politika un Baltijas valstu pirmie neatkarības gadi 1991.-1994.”. L.P.Fredēns no 1991.gada līdz 1994.gadam bija toreizējā Zviedrijas premjerministra Karla Bilta padomnieks Baltijas jautājumos. Grāmatas četras nodaļas veltītas Latvijas sarunām ar Krieviju par armijas izvešanu, Skrundas pretraķešu radaru kompleksa likteni, citiem Latvijas iekšpolitikas un ārpolitikas tā laika notikumiem.

 Meierovica biedrība aicina atbalstīt neitrāla vērotāja interesanta stāstījuma par notikumiem Baltijā 1991.-1994.gadā izdošanu Latvijā. Grāmatas tulkošanu latviešu valodā atbalsta Zviedrijas vēstniecība. Aprēķināts, ka kopējā grāmatas izdošanai nepieciešamā summa būtu ap 3000 Ls. Līdz šim Meierovica biedrība ir savākusi un pārskaitījusi izdevniecībai ATĒNA 1580 Ls jeb apmēram pusi no nepieciešamās summas.

 Būsim pateicīgi ikvienam, kas atbalstīs šo iniciatīvu un ieskaitīs biedrības kontā mērķziedojumu ar norādi „Fredēna grāmatas izdošanai”.