Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Par mums

„Par visām lietām mums jāpatur tuvāki Latvijas liktenis un tās vajadzības un prasības. Mums jāizlieto visi ceļi, lai sagādātu un izauklētu Latvijas laimi,”

Zigfrīds Meierovics 1917.gadā, Valkā, dibinot Latviešu pagaidu nacionālo padomi

2007.gada rundenī notikušā “Lietussargu revolūcija” bija aicinājums par tiesisku valsti un godīgu politiku. 2010.gadā dibinātā biedrība “Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām” ir kā turpinājums ceļā uz šiem sasniedzamajiem ideāliem. Zigfrīds Anna Meierovics mūsu skatījumā ir šādu īpašību simbols, tādēļ viņa vārdā arī ir nosaukta biedrība.

Biedrības mērķi ir:

  1. mobilizēt sabiedrību progresīvām pārmaiņām;
  2. veicināt sabiedrības līdzdarbību un atvērtu politiku, iesaistot dažādu jomu speciālistus, sabiedrības pārstāvjus diskusijā par  nepieciešamām izmaiņām;
  3. veicināt sabiedrībā izpratni un pieprasījumu pēc progresīvām pārmaiņām, kvalitatīvas un atvērtas politikas;
  4. izstrādāt priekšlikumus dažādu jomu politiku uzlabošanai, piedāvāt risinājumus progresīvām pārmaiņām Latvijas valsts attīstībā, veicināt to ieviešanu.