Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Dibināšanas paziņojums

Mēs esam apvienojušies biedrībā, lai Latvijas valstī panāktu nepieciešamas un labas pārmaiņas. XX gadsimta sākumā mūsu priekšteči mācēja uzbūvēt laikmetīgu Eiropas valsti. Tagad tas jāvar mums. Mēs esam gatavi ziedot savu laiku un enerģiju, lai Latvija taptu par dinamisku, pašapzinīgu un cienījamu XXI gadsimta Rietumu valsti. Tas ir mūsu pienākums pagātnes un nākotnes priekšā.

Esam apvienojušies biedrībā, lai uzlabotu mūsu valsts politiku. Politika nav un nedrīkst būt šauras politiķu grupiņas nodarbe. Ikviena vēlētāja tiesības un pienākums ir līdzdarboties un censties ietekmēt. “Meierovica biedrībā” ir apvienojušies visdažādāko jomu lietpratēji, mūs vada nesavtīga un stingra vēlme veltīt savas zināšanas un prasmes Latvijas attīstībai. “Meierovica biedrības” mērķis ir strādāt, lai gatavotu profesionālus priekšlikumus, veicinātu labu ideju un kvalitatīvas ekspertīzes iesaistīšanu politikas procesā. Tam jānotiek ne tikai priekšvēlēšanu periodā, bet gan visu laiku.

Mēs esam apvienojušies biedrībā, lai rosinātu Latvijas pilsoņus būt prasīgiem. Ja mēs nepieprasīsim kvalitatīvu politiku un nerīkosimies paši, tad neradīsies labas skolas un slimnīcas, konkurētspējīga augstākā izglītība, godīga vide uzņēmējdarbībai, tādi politiķi un tāda valsts pārvalde, kas kalpo savu pilsoņu interesēm. Tā neradīsies, ja nebūs mūsu līdzdarbības. Visam ir jāmainās – politikai jābūt atvērtai, politiķu pienākums ir uzklausīt un atskaitīties, bet vēlētāju pienākums ir pulcēties, biedroties, formulēt domas, piedāvāt savus priekšlikumus un līdzdarboties. Mēs vēlamies mobilizēt ” visus Latvijas patriotus un piedāvāt plašas tautas kustības platformu sabiedrības līdzdarbībai, neitrālu vidi starpnozaru diskusijām, kur tiktos eksperti, dažādu partiju biedri, sabiedrības pārstāvji. Būsim labu ideju krātuve un kalve, prātā turot Latvijas uzplaukumu un attīstību kā mērķi.
Esam apvienojušies biedrībā, lai veicinātu Latvijas garīgās kopības apziņu, iesaistītu latviešus visā pasaulē, piedāvājot jaunu līdzdarbības iespēju. Mēs gribam veicināt altruisma atdzimšanu latviešu un Latvijas iedzīvotāju kultūras kodā. Nesavtīgums ir ilgtspējīgas sabiedrības un nācijas pastāvēšanas priekšnoteikums.

Mēs esam apvienojušies biedrībā, kuras nosaukumā ir Zigfrīda Meierovica vārds. Latvijas pirmajam ārlietu ministram bija izcili nopelni, panākot mūsu valsts starptautisko atzīšanu XX gs sākumā. Viņš uzskatīja, ka „demokrātiskā Latvijas Republika – tā ir vadošā zvaigzne”, un bija pārliecināts, ka Latvijas liktenis ir cieši saistāms ar Rietumu pasauli. Pēc pirmā pasaules kara Z. Meierovics bija viens no vadītājiem biedrībai, kas vāca kopā bēgļu gaitās izkaisītos latviešus un veicināja viņu atgriešanos Latvijā. 1919.gadā, būdams ārlietu ministrs, viņš ar ieroci rokās piedalījās Latvijas Brīvības cīņās. Zigfrīda Meierovica pilsoniskais ideālisms mums ir iedvesmojošs paraugs.

Mēs esam apvienojušies biedrībā un aicinām mums pievienoties. Kļūstiet par biedrības biedriem vai atbalstītājiem! Latvijai ir nepieciešamas progresīvas pārmaiņas un mūsu visu pilsoniskais ideālisms!