Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Pievienojies

Biedrībā var iesaistīties jebkurš, kas vēlas sekot biedrības mērķiem. Vari iesaistīties gan kā biedrs, gan kā atbalstītājs.

“Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām” var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot pieteikumu. Pieteikuma veidlapu variet atrast šeit : MB_biedra_pieteikuma_veidlapa

Pieteikumus, lūdzu, sūtīt uz e-pastu email hidden; JavaScript is required

Biedru tiesības un pienākumi.

 1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  1. būt ievēlētam Biedrības valdē;
  2. saņemt informāciju par Biedrības darbību;
  3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
  4. jebkurā brīdī izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu valdei.
 2. Biedrības biedru pienākumi:
  1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces vai valdes lēmumus;
  2. maksāt biedru naudu tādā apjomā, kārtībā un termiņos, kādā tas ir noteikts ar valdes lēmumu,
  3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa realizēšanu,
  4. neizpaust konfidenciālu informāciju par Biedrības darbību;
  5. neveikt darbību, kas tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus Biedrībai.
 3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

Saņem ziņas no “Meierovica biedrības”:

Abonēt LietussargsVisiem
E-pasts:

Apmeklēt šo grupu