Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Saruna par Satversmes preambulas projektu

Meierovica biedrības kārtējā sarunu vakarā 2013.gada 28.oktobrī tika pārrunāts Satversmes preambulas projekts, īpašu uzmanību pievēršot projektā pieminētajām vēsturiskajām atsaucēm uz Latvijas valsts dibināšanas apstākļiem, okupācijām un neatkarības atjaunošanu.
Biedrībā viesojās un sarunu ievadīja Dr.iur.h.c. Egils Levits. Sarunā piedalījās  Meierovica biedrības biedri, kā arī  uzaicināti vēsturnieki un politologi.

Komentējiet

log in to post a comment.