Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Uzņēmumu laba pārvaldība: no koncepcijas līdz praksei

2012.gada 5.decembrī notika Meierovica biedrības organizēta diskusija par publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības reformu, par to, kā un kad nonākt pie uzņēmumu labas pārvaldības. Diskusijā ar ievadreferātu uzstājās Daiga Auziņa – Melalksne, biržas NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta valdes priekšsēdētāja, kas iepazīstināja ar paveikto Baltijas valstīs uzņēmumu labas pārvaldības ieviešanā. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Kaspars Lore iepazīstināja ar sagatavoto likumprojektu par publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldību. Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba grupas vadītāja Dace Silava – Tomsone norādīja uz godīgas konkurences un tiem labas pārvaldības principiem, kas būtu jāievēro pārvaldības reformas īstenošanā.

Meierovica biedrība vairākkārt ir pievērsusies labas pārvaldības principu ieviešanai attiecībā un valsts kapitāla pārvaldi. 2010.gada jūlijā Meierovica biedrība organizēja ekspertu un politiķu diskusiju par kapitāla tirgus attīstību Latvijā. Tolaik kā viens no pamata secinājumiem bija nepieciešamība uzlabot publisko uzņēmumu pārvaldi, ieviest starptautiski atzītus principus uzņēmumu pārvaldībā. 2011.gada septembrī Meierovica biedrība sadarbībā ar Biržu NASDAQ OMX Riga rīkoja priekšvēlēšanu diskusiju, kurā aicināja politisko partiju pārstāvjus izteikt savus priekšlikumus par publiskā sektora īpatsvaru valsts ekonomikā, publisko uzņēmumu pārvaldības principiem un vēlamo pārvaldības modeli.

2012.gada 15.maijā Ministru kabinets atbalstīja Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju, paredzot izveidot centralizētu valsts kapitāla pārvaldības institūciju, kas pārraudzīs uzņēmumu finanšu darbību un korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu, bet saglabājot iespēju nozaru ministrijām noteikt uzņēmumu nefinanšu mērķus un tieši pārvaldīt atsevišķas stratēģiski nozīmīgas kapitālsabiedrības. Pašlaik Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu, kas nodots sabiedrībai apspriešanai.

Diskusijas prezentācijas:

Daiga Auziņa-Melalksne par BCGI pieredzi

Dace Silava-Tomsone – FICIL viedoklis

Kaspars Lore – Ekonomikas ministrijas redzējums

Jautājumi diskusijai

Diskusijas secinājumi

Komentējiet

log in to post a comment.