Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Diskusija par vēstures un politikas attiecībām

2011.gada 9.septembrī Meierovica biedrība sadarībā ar ¼ Satori organizēja diskusiju “Latvija. Vēsture. Sabiedrība. 21.gadsimts.”. Pasākums notika jaunajā Satori radošajā telpā Berga bazārā.

Divdesmit gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsture vēl aizvien tiek izmantota politiskajā diskusijā kā nozīmīga sava viedokļa argumentācijas sastāvdaļa. Ievērojot plašo sabiedrības politisko viedokļu spektru, vēstures fakti un vēsturnieki kļūst par atsevišķu sabiedrības grupu ķīlniekiem, tiek mēģināts radīt „pareizu” vai „objektīvu patiesību”.

Konference-diskusija “Latvija. Vēsture. Sabiedrība. 21.gadsimts.” ir viens no pirmajiem soļiem vēsturniekus un sabiedrības pārstāvjus vienojoša dialoga radīšanā. Šāda diskusija veicinātu diskusiju arī sabiedriskajā telpā par vēsturi un tās pētīšanu, kā arī ļautu vēsturniekiem ar sabiedrības pārstāvjiem diskutēt par šodienas vēstures pētniecības problēmām un vēstures uztveri. Šīs sabiedrībai atvērtās konferences mērķauditorija ir viedokļu līderi, vēsturnieki, citi humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki un mediju pārstāvji.

Diskusijas galvenie jautājumi: kā veidot vēstures un politikas attiecības 21.gadsimtā? Kā stāstīt par sarežģīto Latvijas pagātni pasaulē, spējot to kritiski izvērtēt? Kā uztvert pagātni kā veselu kopumu, pievēršot vienlīdz lielu uzmanību visiem pagātnes laika posmiem? Vai ar vēstures palīdzību veicināt izlīgumu Latvijas sabiedrībā? Kādi ir vēstures pētniecības uzdevumi 21. gadsimta Latvijas sabiedrībā?

Pasākums notika ar Frīdriha Eberta fonda finansiālu atbalstu.

Konferences programma

Diskusijas atreferējums – Latvijas Avīze

Latvijas Ārlietu ministra Ģ.V.Kristovska viedoklis

Komentējiet

log in to post a comment.